Porotalous

Kuvia

Historiaa:

Syötteen alueelle saapuneet uudisasukkaat omaksuivat poronhoidon taidot metsäsaamelaisilta 1700-luvulla.Ensimmäinen luotettava asiakirja Pudasjärven poroista on vuodelta 1697, jolloin muutamilla oli niitä. Poronlihasta alkoi 1800- luvun loppupuolella muodostua yhä tärkeämpi kauppatavara poron muiden käyttömuotojen jäädessä taka-alalle. Samoihin aikoihin alettiin perustaa poropaliskuntia eli poronhoitoyhtymiä, jotka ovat edelleen käytössä.                    

joulua_jne_036.jpg

 

 

 

 

Poronhoito nykypäivänä:

Paimennuksen ja laidunkierron onnistuminen perustuu siihen, että tuntee poron. "Tuntee poron" oli korkein arvosana, minkä poromies ennen vanhaan saattoi saada.
( lainaus J. Kortesalmen kirjasta)

Pudasjärven paliskunnat: Kiiminki-Kollaja, Ikonen, Livo, Pudasjärvi-Livo, Pudasjärvi ja Pintamo

                                     

keskuvia_1451.jpg

     Esa Kaleva ja Seppo Huitsi